TSvH staat voor Tamarinda Susanna van Harskamp

roepnaam Marinda van Harskamp 

 

Mijn drive is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het boekhouden naar een hightech, meer toekomstgericht en veerkrachtige financiële functie, personen en teams coachen en trainen om het zelfbewustzijn te vergroten, opgedane inzichten en ervaringen te delen via het schrijven van blogs en artikelen en het geven van lezingen en masterclasses!

  

Ik heb het Accounting Architecture Model ontwikkeld en in het boek met gelijknamige titel uitgewerkt. Ook ben ik oprichter en eigenaar van TSvH, het bedrijf dat organisaties adviseert bij het ontwikkelen en optimaliseren van de boekhoudfunctie als geheel en dit met coaching en training ondersteunt. Deze dienstverlening is uniek vanwege de combinatie van internationale werkervaring, genoten opleidingen en verkregen inzichten in het finance vakgebied en het coaching- en trainers vak. Hierdoor kan ik als geen ander financiële vraagstukken begrijpen en doorgronden en dit vanuit de menskant benaderen. Ik adviseer over mogelijke manieren om het vraagstuk aan te pakken en ik ondersteun de betrokken personen en teams tijdens het project of veranderingstraject met coaching en training. Hierdoor wordt de persoonlijke- en teamontwikkeling dieper verankerd, hetgeen de kans op succes en tevredenheid significant verhoogt.

  

Als gecertificeerd coach en trainer, werk ik met de ontwikkeling van individuen en teams binnen de organisatie. Ik coach en train personen en groepen over de hele wereld en mijn motto hierbij is Spark to ignite movement!. Mensen en organisaties inspireren en begeleiden om kennis en begrip te krijgen van de eigen competenties, op een verantwoordelijke manier te behouden wat goed is, actief te ontdekken wat er nog meer is en betekenis te geven door te worden wie ze zijn. In de afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen gevolgd en de volgende certificaten behaald:

  • NLP Business Master Practitioner;
  • NLP (Team) Coach;
  • ICF coach (International Coach Federation), ACC (Associate Certified Coach)
  • Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Level II Practitioner
  • Ervaring met het Integrated Model for Group Development (IMGD) van Susan Wheelan

 

Een goed begin!

Boekhouden is het proces waarin relevante data van financiële transacties wordt verzameld, gefilterd en geregistreerd. Financiële transacties zijn transacties die een impact hebben op de financiën van een organisatie. Het doel van de boekhouding is informatie over deze financiële transacties te rapporteren. Deze informatie moet betrouwbaar (juist, volledig en accuraat) en relevant (nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk) zijn, want afdelingsmanagers, bestuur en management gebruiken deze informatie als input voor het nemen van beslissingen voor de continuatie van de organisatie.

 

Wat mij al jaren opvalt en enorm boeit, is dat er weinig kennis en interesse in organisaties aanwezig is over de rol en positie van het boekhouden. Dit terwijl de kwaliteit van de boekhouding en de betrouwbaarheid en relevantie van de door hen gerapporteerde cijfers, een directe invloed heeft op de kwaliteit van de  Finance & Control functie en de betrouwbaarheid van de gehele organisatie. Wel is er veel interesse is in de diverse controlling rollen en ook krijgt de externe accountant de nodige aandacht in organisaties en dat terwijl deze functies werken met de cijfers die door de boekhouding worden gerapporteerd. Willen we de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de financiële cijfers van de organisatie structureel verhogen, dan is het effectiever om aandacht te besteden aan het begin van het financiële proces en deze in balans brengen met de analyse (controlling) en controle (externe accountant) fase van het proces; een goed begin.......is het halve werk!

 

Vanuit mijn opgedane kennis en ervaring plaats ik het boekhouden in het financiële geheel en haal het hiermee uit het isolement. Ook werk ik elke dag om boekhouden begrijpelijk en boeiend te maken. Ik schrijf veel over de rol en positie van het boekhouden en geef lezingen en trainingen voor de boekhouder die zich verder wil ontwikkelen én voor de groep professionals die meer kennis en begrip van boekhouden willen hebben.

 

Drie perspectieven
Na al die jaren van verbazing, heb ik besloten om actief te gaan werken met mijn visie Accounting@the Table! Wat staat voor de ontwikkeling van de rol, positie en imago van boekhouden en de boekhoudfunctie en de ontwikkeling van de professionele en bedrijfskennis en persoonlijke vaardigheden van boekhoud- en financiële professionals. Ik werk vanuit een 3-tal perspectieven:

  1. Professioneel; vanuit opgebouwde boekhoud kennis en praktijkervaring
  2. Bedrijfskundig; vanuit geleerde theorie opgedaan tijdens opleidingen (van mba tot MBA)
  3. Menskant; vanuit praktijkervaring als spreker, trainer en coach op het gebied van leiderschap, team- en persoonlijke ontwikkeling

Om beweging te krijgen in de huidige opvatting over boekhouden, benader ik het vakgebied vanuit verschillende perspectieven, deel ik informatie en stel ik zaken ter discussie. Dit doe ik via het schrijven van blogs, artikelen en boeken en het geven van lezingen, trainingen en masterclasses.