TSvH staat voor Tamarinda Susanna van Harskamp; roepnaam Marinda van Harskamp

Mijn drive is bedrijven te adviseren de boekhoudfunctie te transformeren naar een hightech, meer toekomstgericht en veerkrachtige financiële functie, het coachen en trainen van personen en teams ter vergroting van het zelfbewustzijn en om opgedane inzichten en ervaringen te delen via het schrijven van blogs en artikelen en het geven van lezingen en masterclasses!

  

Ik heb het Accounting Architecture Model ontwikkeld en in het boek met gelijknamige titel uitgewerkt. Ook ben ik oprichter en eigenaar van TSvH, het bedrijf dat organisaties adviseert bij het ontwikkelen en optimaliseren van de boekhoudfunctie als geheel en dit met coaching en training ondersteunt. Deze dienstverlening is uniek vanwege de combinatie van internationale werkervaring, genoten opleidingen en verkregen inzichten in het finance vakgebied en het coaching- en trainers vak. Hierdoor kan ik als geen ander financiële vraagstukken begrijpen en doorgronden en dit vanuit de menskant benaderen. Ik adviseer over mogelijke manieren om het vraagstuk aan te pakken en ik ondersteun de betrokken personen en teams tijdens het project of veranderingstraject met coaching en training. Hierdoor wordt de persoonlijke- en teamontwikkeling dieper verankerd, hetgeen de kans op succes en tevredenheid significant verhoogt.

  

Als gecertificeerd coach en trainer, werk ik met de ontwikkeling van individuen en teams binnen de organisatie. Ik coach en train personen en groepen over de hele wereld en mijn motto hierbij is Spark to ignite movement!. Hetgeen staat voor het inspireren van mensen om vanuit een ander perspectief naar het vak boekhouden, de financiële functie en andere thema’s te kijken en zo een beweging op gang te brengen met als ultieme doel het verhogen van persoonlijke vaardigheden en effectiviteit van personen en teams. In de afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen gevolgd en de volgende certificaten behaald:

  • NLP Business Master Practitioner;
  • NLP (Team) Coach;
  • ICF coach (International Coach Federation), ACC (Associate Certified Coach)
  • Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Level II Practitioner
  • Ervaring met het Integrated Model for Group Development (IMGD) van Susan Wheelan

Persoonlijkheid

Gefascineerd door ideeën en in staat om verbindingen tussen schijnbaar ongelijksoortige verschijnselen te vinden. Ik focus op sterktes en talenten als een manier om persoonlijke en collectieve excellentie te stimuleren. Best passende rol voor mij ligt dicht bij de business en waar ik anderen kan uitdagen én ondersteunen om succesvol te zijn, waar het genereren van ideeën nodig is en wordt gewaardeerd, waar ik de verantwoordelijkheid kan nemen voor het vertegenwoordigen van personen die meestal niet worden gehoord en een omgeving waar ik mijn eigen beslissingen kan nemen en naar kan handelen, zoals start-up of veranderingstrajecten (turnaround).

  

Een goed begin is het halve werk!

Boekhouden (Accounting) is het proces waarin de relevante data van financiële transacties wordt gefilterd en geregistreerd. Financiële transacties zijn transacties welke een impact hebben op de financiële stroom in een organisatie. Het doel van de boekhouding en tevens output van dit process is om informatie te verschaffen over dezelfde financiële transacties aan de hand van rapportages waarin de financiële data wordt weergegeven conform vastgestelde regels. Deze informatie moet betrouwbaar (juist, volledig en accuraat) en relevant (nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk) zijn, want afdelingsmanagers, het bestuur en management gebruiken deze informatie als input voor het nemen van beslissingen voor de continuatie van de organisatie. Wat mij al jaren opvalt, is de rol en positie van de boekhouding binnen organisaties en het imago van boekhouden in het algemeen. Er zijn vele financiële experts acterend vanuit verschillende rollen, zoals CFO, Financieel Manager, Business Controller, Financieel Controller en toch is er weinig tot geen kennis en interesse in de toegevoegde waarde van de boekhouding en boekhoudprofessionals. Dit terwijl de kwaliteit van de boekhouding en de betrouwbaarheid en relevantie van de door hen gerapporteerde cijfers, een directe impact heeft op de kwaliteit van de gehele Finance & Control functie. Nadat de boekhouding de cijfers heeft gerapporteerd, voeren de Accountants een controle uit, presenteert de CFO de cijfers aan de board, directie en media, de Controller analyseert en verwerkt de cijfers in de diverse Management Informatie Systemen en de afdelingsmanager wordt afgerekend op de cijfers zoals vermeld in de Profit & Loss statement. Om de betrouwbaarheid en relevantie van de gerapporteerde cijfers te waarborgen worden, via IFRS en SOX, meer en meer regels opgelegd waaraan de boekhouding dient te voldoen. Er wordt van alles om de boekhouding heen gebouwd, maar niemand kijkt echt serieus naar de boekhouding als functie en de ontwikkeling hiervan. Om de kwaliteit van de output van de boekhouding te garanderen, de kennis en persoonlijke vaardigheden en effectiviteit van de mensen te verhogen, de boekhoudprofessional te betrekken en zelfs verantwoordelijk te maken voor de effectiviteit en efficiëntie van de boekhouding. Finance Transformation bijvoorbeeld is in vele gevallen een verantwoordelijkheid van de Financieel Manager, CFO of Controller, terwijl Finance Transformation bij de boekhouding begint inclusief de gerelateerde processen, structuren, systemen en mensen: een goed begin is het halve werk!

 

Drie perspectieven
Na al die jaren van verbazing, heb ik besloten om actief te gaan werken met mijn visie Accounting@the Table! Wat staat voor de ontwikkeling van de rol, positie en imago van boekhouden en de boekhoudfunctie en de ontwikkeling van de professionele en bedrijfskennis en persoonlijke vaardigheden van boekhoud- en finance professionals. Ik werk vanuit een 3-tal perspectieven:

  1. Professioneel; vanuit opgebouwde boekhoud kennis en praktijkervaring
  2. Bedrijfskundig; vanuit geleerde theorie opgedaan tijdens opleidingen (van mba tot MBA)
  3. Menskant; vanuit praktijkervaring als spreker, trainer en coach op het gebied van leiderschap, team- en persoonlijke ontwikkeling

Om beweging te krijgen in de huidige opvatting over boekhouden, benader ik het vakgebied vanuit verschillende perspectieven, deel ik informatie en stel ik zaken ter discussie. Dit doe ik via het schrijven van blogs, artikelen en boeken en het geven van lezingen, trainingen en masterclasses.