Welkom!

Wat mij al jaren opvalt, is de rol en positie van de boekhouding binnen organisaties en het imago van de boekhouden vergeleken met controlling en de controller. Er is heel veel interesse in controlling en de controller, financiële rapporten en -data als output van het financiële proces, maar weinig tot geen interesse in de toegevoegde waarde van de boekhouding en accounting als input van het financiële proces. Dit terwijl de kwaliteit van de boekhouding en accounting een directe impact heeft op de betrouwbaarheid en relevantie van de financiële cijfers op basis waarvan de organisatie wordt bestuurd. Er wordt niet actief gewerkt aan de ontwikkeling van het boekhouden zoals die van controlling als professie en dat terwijl automatisering, digitalisering en robotisering de wereld van de boekhouding volledig gaat veranderen.

 

Na al die jaren van verbazing, heb ik besloten om te werken aan mijn missie Accounting@the Table! Wat staat voor de ontwikkeling van de rol, positie en imago van boekhouden en de boekhouding en de ontwikkeling van de professionele en bedrijfskennis en persoonlijke vaardigheden van de boekhouder. Ik werk vanuit een 3-tal perspectieven:

  1. Professioneel; vanuit opgebouwde kennis en praktijkervaring met de boekhouding en controlling
  2. Bedrijfskundig; vanuit geleerde theorie opgedaan tijdens opleidingen (van mba tot MBA)
  3. Menskant; vanuit praktijkervaring als spreker, trainer en coach op het gebied van leiderschap, team- en persoonlijke ontwikkeling

Om beweging te krijgen in de huidige opvatting over de boekhouding, benader ik het vakgebied vanuit verschillende perspectieven, deel ik informatie en stel ik zaken ter discussie. Dit doe ik via het schrijven van blogs, artikelen en boeken en het geven van lezingen, trainingen en masterclasses. Als startpunt heb ik mijn visie op de rol van de boekhouding en boekhouders uitgewerkt in mijn eerste boek:

Accounting Architecture Model.


Onze diensten

Bij Coaching draait het allemaal om bewustwording en het nemen van de verantwoordelijkheid voor je eigen ont-wikkeling en het verhogen van je persoonlijk effectiviteit. Om jezelf weer te zijn en te functioneren vanuit je kracht en talenten en daarmee alle uitdagingen met energie en plezier aan te gaan.

Trainingen en workshops voor de ontwikkeling en optimalisatie van de boekhouding, toepassing van het Accounting Architecture Model, inzicht in de rol en positie van de boekhouding en de ontwikkeling en optimalisatie van de persoonlijke effectiviteit aan de hand van coaching.

Lezingen en masterclasses over Accounting Architecture, de boekhouding, controlling, coaching, persoonlijke effectiviteit en/of teamontwikkeling en overige opgedane ervaringen en verkregen inzichten. Ook kan je een lezing of masterclass aanvragen met het invullen van een aanvraagformulier.Accounting Architecture

Accounting Architecture is een nieuw vakgebied waarbij de boekhouding en de betrouwbaarheid en relevantie van de financiële cijfers centraal staat. Een nieuw vakgebied die het ontwerp en inrichting van de boekhouding en organisatiestructuur vanuit verschillende invalshoeken benadert en samenbrengt: vanuit het financiële vakgebied, vanuit de business en bedrijfskunde en vanuit de menskant. Het Accounting Architecture Model is gebouwd op een het fundament van de juiste mix van theorie en praktijk en volledig uitgewerkt in het boek met gelijknamige titel.